Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt een retourlabel aanmaken onder de volgende link:

https://redcupshop.com/pages/retouren

Bestellingen met verzending naar het buitenland (niet Duitsland) moeten door het postkantoor zelf worden aangemaakt. Retourneren binnen Duitsland is gratis.

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Abovo GmbH, Rumfordstrasse 8, 80469 München, info@redcupshop.com, Duitsland, telefoon: 089 26018000) hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw melding dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Abovo GmbH, Rumfordstrasse 8, 80469 München, info@redcupshop.com, Duitsland

- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

- datum

(*) Doorhalen niet van toepassing.

Herroepingsinstructie gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst