Doorgaan naar inhoud

Algemene voorwaarden

BEDANKT VOOR HET BEZOEKEN VAN REDCUPSHOP.COM!

Wij hebben de bezoekers- en gebruiksvoorwaarden van de website redcupshop.com en onze algemene voorwaarden voor u opgesteld om ervoor te zorgen dat u bij uw bezoek aan redcupshop.com alle informatie ontvangt die u nodig heeft om de website redcupshop.com te gebruiken, zoals evenals uw vragen en bestellingen via redcupshop.com zijn belangrijk.

De redcupshop-websites worden beheerd door abovo GmbH. Abovo GmbH heeft haar hoofdkantoor aan de Rumfordstrasse 8 in D-80469 München. Het bedrijf is geregistreerd bij de rechtbank van München onder HRB 127040. Mevrouw Lisa Kathleen Graef is aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene verkoopvoorwaarden die hierin zijn opgenomen (hierna "de Overeenkomst") zijn van toepassing op alle vragen, ingediende aanbiedingen en bestellingen die zijn geaccepteerd door abovo GmbH (hierna "Verkoper"). Indien deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden van een inkooporder of een inkoopdocument afkomstig van de koper, prevaleren de hierin opgenomen algemene voorwaarden.

1. Levering

De verzending van een product uit de productgebieden van redcupshop.eu die door de koper zijn gekocht ("de producten") vindt plaats op een door de verkoper te bepalen wijze. De vrachtkosten zijn als volgt samengesteld:

Verzenden / ophalen Duitsland

Ophalen van boven in München, Rumfordstr 8 (ma - za van 11.00 tot 18.00 uur)
0,0 kg - 25,0 kg
Gratis (neem contact met ons op)
Ophalen in Großhesselohe op afspraak
0,0 kg - 25,0 kg
Gratis (neem contact met ons op)
Kleine standaard verzending (1-3 werkdagen)
0,1 kg - 0,15 kg
€ 1,99
Standaard verzending tot 2 kg (1-3 werkdagen)
0,16 kg - 2,0 kg
€ 2,70
Standaard verzending tot 5kg (1-3 werkdagen)
2,01 kg - 5,0 kg
€ 5,99
Standaard verzending tot 10kg (1-3 werkdagen)
5,01 kg - 10,0 kg
€ 7,99
Gratis standaard verzending vanaf 113 € (1-3 werkdagen)
€ 113,00 en hoger
Gratis
express levering
In het geval van een expresbestelling worden bezorgkosten van 1-10 € in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend op basis van het gewicht, de grootte en de afstand van de bezorging. Lees hier meer.
Indien verkoper op verzoek van koper de producten verzendt of verpakt op een andere wijze dan zijn gebruikelijke wijze van verzending, is koper verantwoordelijk voor de door verkoper gemaakte extra kosten. Indien de verkoper op verzoek van de koper producten na de gestelde leveringsdatum houdt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat de betreffende producten door koper volledig zijn betaald. In principe kunt u op redcupshop.eu betalen volgens het volgende schema:
a.) Online betalingen worden veilig verwerkt door PayPal.

2.2 Voor speciale bestellingen, maar ook voor grote meubels (bijv. tafels) die na ontvangst van de bestelling door de fabrikant voor u worden gemaakt, is een aanbetaling van 25% verschuldigd wanneer de bestelling is bevestigd en 50% wanneer de bestelling is klaar voor bezorging. In deze gevallen ontvangt u van ons een aparte orderbevestiging, die u dient te ondertekenen voordat uw bestelling in productie gaat.

2.3 Elke levering vertegenwoordigt een zelfstandige zakelijke transactie en de koper dient hiervoor te betalen in overeenstemming met de opgegeven betalingscondities. De prijzen en de facturen dienen te worden vermeld of uitgereikt en betaald in de valuta waarin is gefactureerd.

2.4 De verkoper behoudt de eigendom van de levering totdat deze volledig is betaald. De klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigendommen van de leverancier.

3.Prijzen en belastingen

Alle prijzen vermeld op de website van redcupshopeu zijn vrijblijvend en worden pas geldig nadat de verkoper dit heeft gecontroleerd en de orderbevestiging is ontvangen. De gefactureerde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW in Duitsland.

4. Retourbeleid en retourgevolgen

4.1 Recht van retour: U kunt de ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retourneren door ze terug te sturen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm (bijv. als brief, fax, e-mail), maar niet voordat de goederen zijn ontvangen door de ontvanger en ook niet voordat is voldaan aan onze informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen volgens § 312e lid 1 lid 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB. Alleen bij goederen die niet als pakket verzonden kunnen worden (bijv. volumineuze goederen) kunt u de retour ook aangeven door middel van een retourverzoek in tekstvorm. De tijdige verzending van de goederen of het retourverzoek is voldoende om de deadline te halen. Verplaatsbare artikelen worden op ons risico geretourneerd. U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als u de tegenprestatie of een contractuele overeenkomst nog niet hebt ontvangen de prijs van de goederen hoger is op het moment van herroeping de overeengekomen gedeeltelijke betaling hebben gedaan. Anders is de retourzending gratis voor u. Artikelen die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. De retourzending of het retourverzoek moet worden gestuurd naar:

abovo GmbH, Rumfordstrae 8, 80469 München,

Tel. +49 176 55042419, Fax +49 89 26018002, E-mail: redcupshop@gmail.com

4.2 Gevolgen van retourzendingen: Bij een effectieve retournering moeten de aan beide zijden ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele getrokken uitkeringen worden ingeleverd. Bij verslechtering van de zaak en voor gebruiksdoeleinden (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) die niet of slechts gedeeltelijk of slechts in een verslechterde staat kunnen worden gegeven, moet u ons de waarde vergoeden. U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de verslechtering van het artikel als de verslechtering te wijten is aan een behandeling van het artikel die verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en functionaliteit. "Eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of het retourverzoek, voor ons met de ontvangst.

4.3 Er is geen recht op retour bij koopovereenkomsten voor de levering van goederen die volgens klantspecificaties zijn vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de koper of vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retournering.

5. Wijzigingen voorbehouden

De verkoper heeft het recht om te allen tijde wijzigingen aan de producten aan te brengen (i) die de functionele uitwisselbaarheid niet significant beïnvloeden of (ii) als de wijzigingen door de fabrikant van de producten worden geïnitieerd.

5.1 Serie geproduceerde meubels worden verkocht op basis van een monster of illustratie.

5.2 Kwalitatieve claims kunnen alleen worden gemaakt op de bestelde goederen voor zover deze redelijkerwijs of commercieel beschikbaar kunnen zijn voor goederen in de prijsklasse van de bestelde goederen.

5.3 Wij behouden ons het recht voor op gebruikelijke kleur- en nerfafwijkingen in houtoppervlakken die voor de koper redelijk zijn.

5.4 Gebruikelijke en voor de koper redelijke afwijkingen voor leer en textiel (bijv.Bekledingsstoffen) voorbehouden met betrekking tot kleine afwijkingen in het ontwerp ten opzichte van leer- en stofstalen, vooral in kleur

6. Garantie

6.1 Verkoper garandeert dat alle conform deze overeenkomst geleverde producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten ("defecten"). Vorderingen hieruit verjaren na twee jaar. Materiaaluitzetting of krimp van producten van hout kan echter niet worden uitgesloten. Dit betekent dat de houtproducten kunnen uitzetten of krimpen, bijvoorbeeld bij schommelingen in de luchtvochtigheid. Deze wijzigingen zijn geen grond voor reclamatie.

6.2 Indien een defect in een dergelijk product wordt vermoed, dient de koper, na ontvangst van het retournummer (retourautorisatie) van de verkoper, monsters van de vermoedelijk defecte producten terug te sturen naar de verkoper die gevolgd moeten worden. Zonder schriftelijke toestemming en uitsluitend in overeenstemming met de instructies van de verkoper worden geen producten in ontvangst genomen voor reparatie, vervanging, creditering of restitutie van het aankoopbedrag. Als de geretourneerde producten niet defect zijn, moet de koper de verkoper alle kosten van verwerking, inspectie, reparatie en verzending vergoeden tegen de geldende tarieven van de verkoper. Indien een gebrek niet verholpen kan worden, heeft de koper het recht de producten terug te sturen tegen terugbetaling van de aankoopprijs of om de aankoopprijs te verminderen.

6.3 De verkoper moet ofwel de aankoopprijs terugbetalen, het defecte product gratis repareren in zijn productie- of reparatiefaciliteit, of het vervangen door een identiek of gelijkwaardig product, op voorwaarde dat uit onderzoek van de producten blijkt dat het defect waarover wordt geklaagd daadwerkelijk aanwezig is.

6.4 Bovenstaande garantie is niet van toepassing en de verkoper geeft geen enkele garantie met betrekking tot producten die het voorwerp zijn geweest van misbruik, verwaarlozing of misbruik.

7. Industriële eigendomsrechten

7.1 De verkoper is exclusief gerechtigd tot alle rechten en aanspraken op uitvindingen, licenties, afbeeldingen, teksten, informatie en aanverwante documentatie, ongeacht of deze octrooieerbaar, auteursrechtelijk of onderworpen zijn aan eigendomsrechten of een andere vorm van bescherming, die zijn gemaakt met behulp van deze website en deze overeenkomst is gemaakt of is voor het eerst in de praktijk gebracht.

7.2 De bezoeker en gebruiker van de website redcupshop.eu verbindt zich ertoe geen kopieën te wijzigen van de informatie, afbeeldingen, teksten, ontwerpen, bron- en HTML-codes die kunnen worden bekeken en gelezen op abovohome.com, afgeleide werken, die gebaseerd op fabricage, reproductie, decodering (reverse design) of demontage.

8. Opdracht

De koper mag deze overeenkomst of eventuele rechten of verplichtingen hieronder niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Elke poging tot overdracht zonder toestemming van de verkoper is nietig en ineffectief.

9. Geen vrijstelling

Geen enkel gedrag of verzuim door een partij om een ​​bepaling of recht van deze Overeenkomst strikt af te dwingen, mag worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of dat recht.

10. Onmogelijk niet te rechtvaardigen

Met uitzondering van de verplichting van de Koper om de verschuldigde betalingen op tijd te doen, is geen van beide partijen verantwoordelijk voor het niet of niet uitvoeren van enig deel van deze Overeenkomst, zoals het niet of niet uitvoeren als gevolg van brand, overstroming, explosie, vereiste, overmacht of andere redenen buiten de macht van die partij.

11. Plaats van jurisdictie en plaats van uitvoering

11.1 De interpretatie, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland

11.2 De plaats van jurisdictie en uitvoering is München.

12. Gehele overeenkomst

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de koper en verkoper.

.